Dương Thừa Lâm lo lắng cho vết thương của Huỳnh Tiểu Nhu

2501

Huỳnh Tiểu Nhu là người bạn thân thiết với Dương Thừa Lâm từ thời 4 in Love. Biết bạn bị thương ở chân qua blog, Dương Thừa Lâm đã bày tỏ sự quan tâm: Trời ơi, chị có ổn không?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s