Album Người Mong Hạnh Phúc đạt No 1 trên Gmusic và 5music trong 2 tuần liên tiếp

Tuần trước nếu như việc album mới của Dương Thừa Lâm đạt no 1 được coi là điều hiển nhiên thì trong tuần này, việc album tiếp tụ 1 trên 2 bảng xếp hạng lớn,với tỉ lệ tiêu thụ cao dã chứng minh sức mạnh của album nhạc này

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s