Dương Thừa Lâm quảng cáo cho Laurier

Trang web update hình ảnh mới của Dương Thừa Lâm quảng bá cho sản phẩm với hình tượng thiên sứ

20111002-203826.jpg

20111002-203833.jpg

20111002-203839.jpg

20111002-203853.jpg

20111002-203845.jpg

20111002-203902.jpg

Advertisements

2 thoughts on “Dương Thừa Lâm quảng cáo cho Laurier

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s